Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Méér dan een diploma

Maar hoe?

Wij bieden leerlingen op de scholen van NUOVO méér dan een diploma. Dat is de belofte die we aan leerlingen en ouders doen.

Fotografie: Shody Careman

Tekst: Eefje Teeuwisse

De afgelopen twee jaar zijn we met elkaar bezig geweest om een gezamenlijke invulling te geven aan deze belofte. Wat bedoelen we daarmee? We hanteren een ontwikkelingsgericht perspectief, waarbij het leren kennen van jezelf en vertrouwen krijgen in jezelf en je eigen mogelijkheden centraal staat. We hopen ieder kind de kennis en vaardigheden mee te geven die hem of haar in staat stelt een gezond, gelukkig en betekenisvol leven te leiden. Dit kan alleen als de schoolorganisatie ook een ontwikkelingsgericht karakter heeft, waar we oog en aandacht hebben voor het welbevinden van leerlingen en docenten. En waarbij we steeds in beweging blijven, dingen uitproberen en daarvan leren. Zo maken we ons onderwijs elke dag een stukje beter. 

Ontwikkelingsgericht onderwijs is een bestaande stroming, die we niet een-op-een overgenomen hebben, maar ons eigen hebben gemaakt door er vier pijlers aan te verbinden: 

“Scholen kijken naar de flexibiliteit van het rooster, en hebben inmiddels al meerdere uitgebreide praktijkprogramma’s opgesteld” 

1) Waarderend leer- en werkklimaat 

We zorgen ervoor dat school voor iedereen een veilige en stimulerende omgeving is, waar leerlingen gezien en gehoord worden. Waar oog is voor talenten, successen en ambities. Waar we stevig inzetten op mentale gezondheid, niet alleen in het hier en nu, maar ook richting de toekomst. We willen leerlingen de vaardigheden meegeven die ze in staat stellen om zorg te dragen voor hun eigen welbevinden en dat van mensen om hen heen. 

2) Aantrekkelijk en betekenisvol onderwijs
We werken er hard aan om de wijze waarop we het leerproces inrichten stimulerend en uitnodigend te laten zijn. Of leerlingen nu wat praktischer of theoretischer ingesteld zijn: voor ieder moet er wat te halen zijn. Een belangrijk element daarvan is de mate waarin we onderwijs in context kunnen aanbieden, zodat leerlingen zien dat wat ze op school doen in verbinding staat met de buitenwereld. 

3) Persoonlijk leiderschap
We vinden het belangrijk dat iedere leerling regie leert te nemen over het eigen leerproces. Dat zij ruimte en autonomie ervaren en gestimuleerd worden om de dingen die zij belangrijk vinden te beïnvloeden. We moeten leerlingen daarom voorzien van goede feedback en investeren in het ontwikkelen van metacognitieve vaardigheden als plannen, prioriteren en concentreren. Ook vinden we het belangrijk dat je als leerling kunt meepraten over het onderwijs en belangrijke ontwikkelingen op school: ieders stem telt. 

4) Het kind als uitgangspunt, niet het systeem
We willen zo min mogelijk barrières in het systeem die ontwikkeling in de weg staan. We experimenteren met onderwijsvormen waarbij meer maatwerk geboden wordt en ieder zijn eigen leerroute kan volgen. Hierbij heeft kansen(on)gelijkheid onze aandacht. School moet wat ons betreft de gelijkmaker zijn. 

Kijk de video met uitleg van Eefje Teeuwisse 

Wil je meer weten over ontwikkelingsgericht onderwijs binnen NUOVO?

het npo als versneller

Het lijkt alweer even geleden, maar op de scholen ervaren we nog dagelijks de impact van de coronacrisis. Het aantal leerlingen dat minder lekker in hun vel zit en/of zich nog steeds moeilijk kan motiveren voor school is aanzienlijk. Zowel de cognitieve als sociaal-emotionele gevolgen zijn groot, groter misschien dan we op voorhand voorzagen. 

Zo’n twee jaar geleden trad het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in werking. Scholen kunnen sindsdien aanspraak maken op NPO-gelden om interventies uit te voeren die de problemen voortgekomen uit (of vergroot door) de coronacrisis verzachten. 

Bij NUOVO gaat het overgrote deel van het budget (75 procent) naar de scholen, maar kiezen we ervoor om een klein deel voor gezamenlijke uitgaven te reserveren, vanuit de verwachting dat er veel overeenkomstige vraagstukken spelen. Daarnaast kiezen we ervoor de gelden niet alleen in te zetten voor herstelwerkzaamheden, maar ook om de beweging rond ontwikkelingsgericht onderwijs die al gaande was op scholen te versterken. 

Het NPO-programmateam neemt deze taak op zich. In dit magazine, mede tot stand gekomen vanuit dit team, staan allerlei voorbeelden van activiteiten en interventies die met behulp van de NPO-gelden tot stand zijn gekomen. De optelsom: binnen NUOVO bieden we meer dan een diploma! 

Tekst: Eefje Teeuwisse

Fotografie: Shody Careman

Maar hoe?

Méér dan een diploma

Kijk de video met uitleg van Eefje Teeuwisse 

Wil je meer weten over ontwikkelingsgericht onderwijs binnen NUOVO?

Wij bieden leerlingen op de scholen van NUOVO méér dan een diploma. Dat is de belofte die we aan leerlingen en ouders doen.

De afgelopen twee jaar zijn we met elkaar bezig geweest om een gezamenlijke invulling te geven aan deze belofte. Wat bedoelen we daarmee? We hanteren een ontwikkelingsgericht perspectief, waarbij het leren kennen van jezelf en vertrouwen krijgen in jezelf en je eigen mogelijkheden centraal staat. We hopen ieder kind de kennis en vaardigheden mee te geven die hem of haar in staat stelt een gezond, gelukkig en betekenisvol leven te leiden. Dit kan alleen als de schoolorganisatie ook een ontwikkelingsgericht karakter heeft, waar we oog en aandacht hebben voor het welbevinden van leerlingen en docenten. En waarbij we steeds in beweging blijven, dingen uitproberen en daarvan leren. Zo maken we ons onderwijs elke dag een stukje beter. 

Ontwikkelingsgericht onderwijs is een bestaande stroming, die we niet een-op-een overgenomen hebben, maar ons eigen hebben gemaakt door er vier pijlers aan te verbinden: 

1) Waarderend leer- en werkklimaat 

We zorgen ervoor dat school voor iedereen een veilige en stimulerende omgeving is, waar leerlingen gezien en gehoord worden. Waar oog is voor talenten, successen en ambities. Waar we stevig inzetten op mentale gezondheid, niet alleen in het hier en nu, maar ook richting de toekomst. We willen leerlingen de vaardigheden meegeven die ze in staat stellen om zorg te dragen voor hun eigen welbevinden en dat van mensen om hen heen. 

2) Aantrekkelijk en betekenisvol onderwijs
We werken er hard aan om de wijze waarop we het leerproces inrichten stimulerend en uitnodigend te laten zijn. Of leerlingen nu wat praktischer of theoretischer ingesteld zijn: voor ieder moet er wat te halen zijn. Een belang-rijk element daarvan is de mate waarin we onderwijs in context kunnen aanbieden, zodat leerlingen zien dat wat ze op school doen in verbinding staat met de buitenwereld. 

3) Persoonlijk leiderschap
We vinden het belangrijk dat iedere leerling regie leert te nemen over het eigen leerproces. Dat zij ruimte en autonomie ervaren en gestimuleerd worden om de dingen die zij belangrijk vinden te beïnvloeden. We moeten leerlingen daarom voorzien van goede feedback en investeren in het ontwikkelen van metacognitieve vaardigheden als plannen, prioriteren en concentreren. Ook vinden we het belangrijk dat je als leerling kunt meepraten over het onderwijs en belangrijke ontwikkelingen op school: ieders stem telt. 

4) Het kind als uitgangspunt, niet het systeem
We willen zo min mogelijk barrières in het systeem die ontwikkeling in de weg staan. We experimenteren met onderwijsvormen waarbij meer maatwerk geboden wordt en ieder zijn eigen leerroute kan volgen. Hierbij heeft kansen(on)gelijkheid onze aandacht. School moet wat ons betreft de gelijkmaker zijn. 

Het lijkt alweer even geleden, maar op de scholen ervaren we nog dagelijks de impact van de coronacrisis. Het aantal leerlingen dat minder lekker in hun vel zit en/of zich nog steeds moeilijk kan motiveren voor school is aanzienlijk. Zowel de cognitieve als sociaal-emotionele gevolgen zijn groot, groter misschien dan we op voorhand voorzagen. 

Zo’n twee jaar geleden trad het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in werking. Scholen kunnen sindsdien aanspraak maken op NPO-gelden om interventies uit te voeren die de problemen voortgekomen uit (of vergroot door) de coronacrisis verzachten. 

Bij NUOVO gaat het overgrote deel van het budget (75 procent) naar de scholen, maar kiezen we ervoor om een klein deel voor gezamenlijke uitgaven te reserveren, vanuit de verwachting dat er veel overeen-komstige vraagstukken spelen. Daarnaast kiezen we ervoor de gelden niet alleen in te zetten voor herstel-werkzaamheden, maar ook om de beweging rond ontwikkelingsgericht onderwijs die al gaande was op scholen te versterken. 

Het NPO-programmateam neemt deze taak op zich. In dit magazine, mede tot stand gekomen vanuit dit team, staan allerlei voorbeelden van activiteiten en interventies die met behulp van de NPO-gelden tot stand zijn gekomen. De optelsom: binnen NUOVO bieden we meer dan een diploma! 

het npo als versneller